Utwórz fakturę

D I R E M A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D I R E M A
PIN 31390099
TIN 2020354424
Numer VAT SK2020354424
Data utworzenia 09 February 1995
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba D I R E M A
Žehrianska 2
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 53 061 €
Kapitał 30 655 €
Kapitał własny 6 639 €
Dane kontaktowe
E-mail info@studiorelax.sk
Telefon(y) 0263830107, 0905720021
Telefon(y) kom. 0905207158, 0905720021
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,198
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,198
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,576
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,251
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,049
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,146
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,696
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 21,449
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,639
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,810
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 173
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,137
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 825
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,889
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,866
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,557
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 53,061
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,078
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 45,739
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,244
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 51,613
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 898
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,898
C. Usług (účtová grupa 51) 15,200
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 21,565
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 624
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,845
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 26
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,557
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,448
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 23,821
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 391
M. Koszty oprocentowania (562) 238
N. Walutowe straty (563) 4
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 149
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -391
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,057
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 1,057
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015