Utwórz fakturę

BAT Media - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAT Media
PIN 31390129
TIN 2020304880
Numer VAT SK2020304880
Data utworzenia 22 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAT Media
Kýčerského 5
81000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 181 €
Zysk -13 265 €
Dane kontaktowe
E-mail boatpub@boatpub.sk
Telefon(y) 0915725379
Telefon(y) kom. 0915725379
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 493,163
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 395,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 395,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 395,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 98,163
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 82,731
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 78,262
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,262
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,469
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,432
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 158
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,274
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 493,163
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,122
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 170
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,925
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 19,925
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -72,592
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,309,849
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,382,441
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,265
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 552,285
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 512,120
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,650
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,650
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 60,446
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 997
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 440,027
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 332
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 332
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 39,833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,181
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,583
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 598
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,481
D. Usług (účtová grupa 51) 733
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 37
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 711
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,700
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -733
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,006
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,924
2. Pozostałe koszty (562A) 16,924
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,005
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,305
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,265
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390129 TIN: 2020304880 Numer VAT: SK2020304880
 • Zarejestrowana siedziba: BAT Media, Kýčerského 5, 81000, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľubomír Fogaš Pri kolíske 52 Bratislava 831 06 09.08.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Ľubomír Fogaš 6 640 € (100%) Pri kolíske 52 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.07.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Fogaš Pri kolíske 52 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Fogaš Pri kolíske 52 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 09.08.2004
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.08.2004
   14.08.2004Noví spoločníci:
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.08.2004
   13.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach 900 91
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   Ing. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.01.2004
   15.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach 900 91
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   Ing. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   14.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   24.02.2004Nové obchodné meno:
   BAT Media, spol.s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.01.2004
   23.02.2004Zrušené obchodné meno:
   B.O.A.T. Publicity, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach Skončenie funkcie: 30.01.2004
   05.08.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   04.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   28.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   27.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   21.06.2001Nové sidlo:
   Kýčerského 5 Bratislava 1 810 00
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach Skončenie funkcie: 30.01.2004
   20.06.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 55 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   16.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   B.O.A.T. Publicity, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 55 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná činnosť a ich sprostredkovanie
   vydavateľská a edičná činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prekladateľská činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti výroby a šírenia videoprogramov a filmu
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom predaja ďalším prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04