Utwórz fakturę

CityPro - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.02.2016
Basic information
Nazwa firmy CityPro
PIN 31390196
TIN 2020304891
Numer VAT SK2020304891
Data utworzenia 28 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CityPro
Panská 14
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 259 398 €
Zysk 52 380 €
Kapitał 1 391 254 €
Kapitał własny 373 059 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254419840
Date of updating data: 15.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 584,044
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 175,759
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 408,285
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 741,898
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 265,365
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 457,484
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,049
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,325,942
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 425,440
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 365,757
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 52,380
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 900,502
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 30,451
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 60,501
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,157
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,845
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,499
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 766,250
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 43,300
Date of updating data: 15.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 259,398
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 259,398
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 165,208
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,099
C. Usług (účtová grupa 51) 76,800
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,964
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 66,382
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,236
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,727
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 94,190
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 173,499
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 25,629
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 25,179
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 450
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -25,626
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 68,564
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 16,184
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 52,380
Date of updating data: 15.02.2016
Date of updating data: 15.02.2016
 • PIN :31390196 TIN: 2020304891 Numer VAT: SK2020304891
 • Zarejestrowana siedziba: CityPro, Panská 14, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave 900 46 28.02.1995
  Ing. Gerhard Plaschko Georgistrasse 90a Viedeň 1210 Rakúsko 20.12.2006
  Mag. Verena Plaschko Georgistraße 90a Viedeň 1210 Rakúska republika 27.04.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RE-ARS, spol. s r.o. 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.02.2016Noví spoločníci:
   RE-ARS, spol. s r.o. Panská 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
   12.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Mag. Verena Plaschko Georgistraße 90a Viedeň 1210 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.04.2015
   28.11.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 28.02.1995
   Ing. Gerhard Plaschko Georgistrasse 90a Viedeň 1210 Rakúsko Vznik funkcie: 20.12.2006
   19.01.2004Nové sidlo:
   Panská 14 Bratislava 811 01
   28.02.1995Nové obchodné meno:
   CityPro spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   realitná agentúra,