Utwórz fakturę

PNEUMAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PNEUMAX
PIN 31390242
TIN 2020321336
Numer VAT SK2020321336
Data utworzenia 24 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PNEUMAX
Bazová 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 014 €
Zysk 1 198 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255410132, +421255422986
Nr(y) faksu 0245644401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,038
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,038
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,038
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 217,922
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,124
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,401
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 218,960
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,454
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 759
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 4,858
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,198
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 205,506
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,403
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 203,810
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,222
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,375
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,982
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188,231
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 71,014
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 62,910
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,104
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 68,339
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 14,105
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,067
C. Usług (účtová grupa 51) 16,164
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 20,292
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,358
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,675
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 29,678
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 517
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 517
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -517
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,158
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,198
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390242 TIN: 2020321336 Numer VAT: SK2020321336
 • Zarejestrowana siedziba: PNEUMAX, Bazová 8, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06 11.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Pastucha 13 280 € (100%) Estónska 47 Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   12.02.2001Noví spoločníci:
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 2 821 06
   11.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   PNEUMAX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   10.03.1996Zrušené obchodné meno:
   CARECA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Planét 11 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08
   24.02.1995Nové obchodné meno:
   CARECA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Planét 11 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08