Utwórz fakturę

AUDITEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUDITEX
PIN 31390251
TIN 2020304946
Numer VAT SK2020304946
Data utworzenia 24 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUDITEX
Astrova 46
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 115 752 €
Zysk 3 133 €
Dane kontaktowe
E-mail auditex@auditex.sk
Telefon(y) 0255562652
Nr(y) faksu 0255562652
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,174
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,446
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,446
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,884
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,562
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,740
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,220
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,220
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,072
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,072
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,072
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,448
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 632
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,816
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,988
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,988
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,174
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,475
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,714
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,714
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,628
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,628
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,133
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,699
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 740
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 740
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,502
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,435
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,435
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,684
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,072
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,705
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,499
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,457
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,457
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 115,752
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 115,752
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,080
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 108,673
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,749
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,290
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,012
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,067
D. Usług (účtová grupa 51) 37,308
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 55,573
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 42,747
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,868
4. Koszty społeczne (527, 528) 958
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,720
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,487
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,487
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,123
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,462
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 64,366
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 146
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 146
2. Pozostałe koszty (562A) 146
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -144
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,318
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,185
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,185
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,133
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390251 TIN: 2020304946 Numer VAT: SK2020304946
 • Zarejestrowana siedziba: AUDITEX, Astrova 46, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Doc. Ing. Mária Heribanová, CSc. K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82 04.07.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Doc. Ing. Mária Heribanová, CSc. 4 000 € (57.1%) K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82
  Radovan Grežďo 3 000 € (42.9%) Bernolákova 180 Chynorany 956 33
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.06.2014Noví spoločníci:
   Radovan Grežďo Bernolákova 180 Chynorany 956 33
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.2010Nové sidlo:
   Astrova 46 Bratislava 821 01
   21.12.2010Zrušené sidlo:
   Jelačičová 8 Bratislava 821 08
   09.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.2002Nové obchodné meno:
   AUDITEX s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82 Vznik funkcie: 04.07.2002
   11.09.2002Zrušené obchodné meno:
   HSC s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002
   26.06.2000Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   forfaiting
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   30.05.1997Nové obchodné meno:
   HSC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelačičová 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   29.05.1997Zrušené obchodné meno:
   HESA consulting s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   24.02.1995Nové obchodné meno:
   HESA consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva, činnosť účtovného poradcu, činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002