Utwórz fakturę

PROMOTION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROMOTION
PIN 31390269
TIN 2020346955
Numer VAT SK2020346955
Data utworzenia 08 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROMOTION
Dr. Vladimíra Clementisa 10
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 782 406 €
Zysk 389 720 €
Kapitał 1 557 135 €
Kapitał własny 380 593 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.agentura-promotion.sk
Telefon(y) +421248282140
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,292,538
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 600,110
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 200,908
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,249
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 179,659
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 399,202
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 399,202
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 678,033
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,400
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 127
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,273
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 298,880
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 224,343
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 224,343
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,721
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 70,816
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 373,753
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 277,531
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 96,222
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,395
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,604
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 10,791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,292,538
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,750
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 139,727
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 139,727
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 389,720
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 755,788
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 194,691
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 57,148
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 997
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 135,036
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,510
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 560,092
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 519,402
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 519,402
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,224
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,947
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,519
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,005
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,005
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,615,390
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,782,406
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,615,390
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155,116
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,281,448
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,356
D. Usług (účtová grupa 51) 729,072
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 222,828
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 169,919
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51,045
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,864
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,769
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 91,447
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 91,447
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,827
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 195,149
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 500,958
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 856,962
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,331
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,331
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,331
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,633
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,358
2. Pozostałe koszty (562A) 9,358
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,275
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,302
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 493,656
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 103,936
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 103,935
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 389,720
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390269 TIN: 2020346955 Numer VAT: SK2020346955
 • Zarejestrowana siedziba: PROMOTION, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Bohuslav Vajcík Stanekova 14 Bratislava 24.08.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Bohuslav Vajcík 6 639 € (100%) Stanekova 14 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.02.2008Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   správa bytového/nebytového fondu
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   16.04.2004Nové sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
   15.04.2004Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 9 Bratislava 821 05
   24.08.1998Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 9 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Stanekova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Vajcík Stanekova 14 Bratislava
   23.08.1998Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umeleckej tvorby, hudobnej a audiovizuálnej produkcie
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Jana Šipošová Adamiho 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Jana Šipošová Adamiho 15 Bratislava
   08.03.1995Nové obchodné meno:
   PROMOTION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umeleckej tvorby, hudobnej a audiovizuálnej produkcie
   Noví spoločníci:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Jana Šipošová Adamiho 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Jana Šipošová Adamiho 15 Bratislava