Utwórz fakturę

CONGRESS SERVICE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONGRESS SERVICE SLOVAKIA
PIN 31390315
TIN 2020321314
Numer VAT SK2020321314
Data utworzenia 27 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONGRESS SERVICE SLOVAKIA
Palackého 22
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 106 737 €
Zysk -86 242 €
Kapitał 2 588 509 €
Kapitał własny 1 033 794 €
Dane kontaktowe
E-mail congress.service@reduta.sk
Telefon(y) 0254435242, 0254435257, 0903265543
Telefon(y) kom. +421903265543, +421911161017, 0903265543, 0911161017
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,420,372
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,160,997
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,160,997
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 303,639
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,827,444
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,777
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,137
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 259,024
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,814
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,898
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,916
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 197,363
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 196,992
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196,992
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 371
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,847
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,971
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 43,876
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 351
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 351
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,420,372
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 980,732
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 763,461
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 763,461
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 55,712
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 55,712
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 247,801
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 496,919
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -249,118
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -86,242
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,439,640
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,021,654
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 1,004,573
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17,081
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 395,729
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 69,674
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,674
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 261,111
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,841
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,269
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,734
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,257
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,257
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,102,764
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,106,737
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 161,472
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 421,732
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 519,560
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 3,935
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,154,176
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 96,361
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 222,816
D. Usług (účtová grupa 51) 180,738
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 483,523
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 351,350
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 119,697
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,476
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,585
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 151,159
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 151,159
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -11,993
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,987
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -47,439
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 606,784
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,718
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,718
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,718
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 40,640
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,797
2. Pozostałe koszty (562A) 38,797
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,843
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,922
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -83,361
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -86,242
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390315 TIN: 2020321314 Numer VAT: SK2020321314
 • Zarejestrowana siedziba: CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, Palackého 22, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Sylvia Ladeinová Korytnícka 2 Bratislava 821 07 24.03.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MERK REALITY a.s. 763 461 € (100%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.10.2010Nové sidlo:
   Palackého 22 Bratislava 811 02
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Medená 3 Bratislava 811 02
   04.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Sylvia Ladeinová Korytnícka 2 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.03.2009
   03.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Šimeková Lesná ul. 13 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.01.2009
   07.02.2009Noví spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Šimeková Lesná ul. 13 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.01.2009
   06.02.2009Zrušeny spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Teplá Bagarova 4 Bratislava 841 01
   27.10.2003Noví spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   26.10.2003Zrušeny spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   31.10.2001Nové sidlo:
   Medená 3 Bratislava 811 02
   30.10.2001Zrušené sidlo:
   Palackého 24 Bratislava 811 02
   04.10.2000Noví spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   03.10.2000Zrušeny spoločníci:
   SATUR a.s. IČO: 31 391 966 Miletičova 1 Bratislava 824 72
   16.11.1999Nové sidlo:
   Palackého 24 Bratislava 811 02
   15.11.1999Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 824 72
   26.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Marta Teplá Bagarova 4 Bratislava 841 01
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mazák Palkovičova 11 Bratislava
   22.01.1999Nové obchodné meno:
   CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 824 72
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mazák Palkovičova 11 Bratislava
   21.01.1999Zrušené obchodné meno:
   CASINO CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 14 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dobrovodský Gercenova 19 Bratislava
   22.05.1998Noví spoločníci:
   SATUR a.s. IČO: 31 391 966 Miletičova 1 Bratislava 824 72
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dobrovodský Gercenova 19 Bratislava
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Casinos Slovakia, a.s. Miletičova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava
   22.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava
   21.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Stefan Harra Ružová dolina 13 Bratislava
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   CASINO CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 14 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   všetky gastronomické služby - pohostinská činnosť
   realizácia usporiadateľských služieb ako napr. výstav, vernisážií, módnych prehliadok, tlačových konferencií, koncertov, podnikových slávností, prezentácií
   prevádzkovanie hotelov
   Noví spoločníci:
   Casinos Slovakia, a.s. Miletičova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stefan Harra Ružová dolina 13 Bratislava
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava