Utwórz fakturę

AS-CENTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AS-CENTRUM
PIN 31390528
TIN 2020321391
Numer VAT SK2020321391
Data utworzenia 06 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AS-CENTRUM
Osuského 42
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 656 €
Zysk -394 €
Kapitał 504 347 €
Kapitał własny 10 659 €
Dane kontaktowe
E-mail ascentrum@ascentrum.sk
Telefon(y) 0252731477
Nr(y) faksu 0252731477
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,741
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,741
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,741
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 477,167
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 73,530
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 366,895
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,381
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,626
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 478,908
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,265
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,705
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 60,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,117
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -58,163
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -394
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 468,643
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 468,643
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 170,827
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,421
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,395
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 287,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,656
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,656
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,011
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 815
C. Usług (účtová grupa 51) 440
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 90
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,666
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 645
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,255
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 80
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -79
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 566
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390528 TIN: 2020321391 Numer VAT: SK2020321391
 • Zarejestrowana siedziba: AS-CENTRUM, Osuského 42, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Viktor Janček Osuského 42 Bratislava 851 03 15.08.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Viktor Janček 3 353 € (50%) Osuského 42 Bratislava 851 03
  RSDr. Jozef Janček 3 353 € (50%) Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.02.2006Noví spoločníci:
   RSDr. Jozef Janček Ľudovíta Fullu 17 Bratislava 841 05
   02.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.08.2003
   18.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Viktor Janček Osuského 42 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 15.08.2003
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.08.2003
   17.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Jozef Janček Ľudovíta Fullu 17 Bratislava
   16.08.2001Nové sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Viktor Janček Osuského 42 Bratislava 851 03
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Jozef Janček Ľudovíta Fullu 17 Bratislava
   15.08.2001Zrušené sidlo:
   Trenčianská 56 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Slávka Antašová Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava
   06.03.1995Nové obchodné meno:
   AS-CENTRUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianská 56 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pleteného tovaru
   sprostredkovanie obchodu
   opravy odevov
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   čistenie budov /okrem dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie/
   upratovacie práce
   výroba stolných a podobných textilných výrobkov pre domácnosť
   výroba pracovných odevov
   výroba iných odevov a doplnkov
   výroba vrchného ošatenia
   Noví spoločníci:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Slávka Antašová Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava