Utwórz fakturę

KRONOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KRONOS
PIN 31390676
TIN 2020321380
Data utworzenia 13 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KRONOS
Závadská 16
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 0
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 0
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 0
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 0
3. Produkty (123) - /194/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 0
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 0
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 0
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 0
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 0
4. Koszty społeczne (527, 528) 0
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 0
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255735.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390676 TIN: 2020321380
 • Zarejestrowana siedziba: KRONOS, Závadská 16, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Rimeš Závadská 16 Bratislava 831 06 10.02.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Rimeš 19 123 € (80%) Závadská 16 Bratislava 831 06
  Peter Rimeš 4 781 € (20%) Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2003Nové sidlo:
   Závadská 16 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rimeš Závadská 16 Bratislava 831 06
   Peter Rimeš Skalická cesta 12 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rimeš Závadská 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.02.2003
   19.11.2003Zrušené sidlo:
   Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   09.05.2001Nové sidlo:
   Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Noví spoločníci:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Klincová 39 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bóc Podhájska 163 Budmerice 900 86
   Peter Darfaš Nezábudkova 14 Bratislava 821 01
   Pavol Kolárik Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mária Koláriková Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Ľuboš Kovačič Planét 6 Bratislava 821 02
   Ivan Kulifaj Pri Kríži 36 Bratislava 842 01
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ján Minárik J. Kostku 2429/10 Malacky 901 01
   Ladislav Molnár Horná Pôtoň 930 36
   Rastislav Novák Jána Stanislava 11 Bratislava 841 05
   Vladimír Pavlis Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Vladimír Petráš Bernolákova 11 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Pračko J. Kráľa 11 Bratislava 821 06
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02
   13.03.1995Nové obchodné meno:
   KRONOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 39 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
   prenájom motorových vozidiel, leasing
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovacia činnosť
   Noví spoločníci:
   Vojtech Bóc Podhájska 163 Budmerice 900 86
   Peter Darfaš Nezábudkova 14 Bratislava 821 01
   Pavol Kolárik Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mária Koláriková Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Ľuboš Kovačič Planét 6 Bratislava 821 02
   Ivan Kulifaj Pri Kríži 36 Bratislava 842 01
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ján Minárik J. Kostku 2429/10 Malacky 901 01
   Ladislav Molnár Horná Pôtoň 930 36
   Rastislav Novák Jána Stanislava 11 Bratislava 841 05
   Vladimír Pavlis Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Vladimír Petráš Bernolákova 11 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Pračko J. Kráľa 11 Bratislava 821 06
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02