Utwórz fakturę

SOLID - I - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOLID - I
PIN 31390765
TIN 2020321292
Numer VAT SK2020321292
Data utworzenia 09 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLID - I
Vlčie hrdlo 76
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 236 927 €
Zysk 6 621 €
Kapitał 116 379 €
Kapitał własny 76 522 €
Dane kontaktowe
E-mail solid1@orangemail.sk
Telefon(y) 0245523092
Telefon(y) kom. 0949628635
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 109,720
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,193
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,193
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,431
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,468
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,294
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 92,527
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 69,923
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 69,923
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,131
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,131
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,131
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,473
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 180
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,293
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 109,720
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,660
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,834
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,834
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 50,566
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 50,566
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,621
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,060
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,060
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 364
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 364
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,752
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 432
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 242
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,970
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 236,927
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 236,927
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 230,661
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 200,735
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,704
D. Usług (účtová grupa 51) 6,354
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,716
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,858
4. Koszty społeczne (527, 528) 858
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 836
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,266
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,266
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,266
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,134
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 467
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 465
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 112
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 112
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 355
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,621
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015