Utwórz fakturę

INTERGLOBAD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERGLOBAD
PIN 31390773
TIN 2020330268
Data utworzenia 08 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERGLOBAD
Teslová 5/212
82102
Bratislava
Financial information
Zysk -567 €
Kapitał 89 €
Kapitał własny -758 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 102
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 102
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 102
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 102
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,325
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 48,671
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 592
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 592
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -56,661
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 280
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -56,941
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -567
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,427
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 747
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 747
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 680
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 200
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 87
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 87
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -87
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -87
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -567
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3932210.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390773 TIN: 2020330268
 • Zarejestrowana siedziba: INTERGLOBAD, Teslová 5/212, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Kvasnica Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06 21.06.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Kvasnica 6 640 € (100%) Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.06.2011Nové sidlo:
   Teslová 5/212 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Jozef Kvasnica Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kvasnica Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 21.06.2011
   24.06.2011Zrušené sidlo:
   Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   19.05.2005Nové sidlo:
   Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   18.05.2005Zrušené sidlo:
   Martinská 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   26.06.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   19.11.1997Noví spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   18.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05
   08.03.1995Nové obchodné meno:
   INTERGLOBAD, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martinská 56 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zaobstarávanie správy nehnuteľností a výkon práv a povinností vyplávajúcich z vlastníckych vzťahov a verejno - právnych vzťahov v rozsahu voľnej živnosti
   prenajímanie nebytových priestorov na obchodné účely a účely služieb a technicko - hospodárske a prevádzkové spravovanie objektov a ich priľahlých spoločných priestorov a zariadené (hospodárska správa objektov)
   vykonávanie obchodnej činnosti v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05