Utwórz fakturę

BRITT MARKETING SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Nazwa firmy BRITT MARKETING SLOVAKIA
PIN 31390897
TIN 2020807767
Data utworzenia 15 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BRITT MARKETING SLOVAKIA
Fučíkova 30
08501
Bardejov
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,858
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 199
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 199
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 199
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,659
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,066
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,066
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,593
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 597
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 597
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 996
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,858
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,822
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,036
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 33
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,003
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,523
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,523
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 25.08.2015
Files
4240587.tif
Date of updating data: 25.08.2015