Utwórz fakturę

SD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SD
PIN 31390927
TIN 2020341818
Data utworzenia 15 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SD
Bardošova 20
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 925 €
Zysk -84 515 €
Kapitał 2 844 885 €
Kapitał własny -579 792 €
Dane kontaktowe
E-mail kostelnik@silscrap.cz
Telefon(y) 0254789090, 0254789091, 0254789092, 0254791162, 0254791164
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,830,038
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 497
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 497
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 497
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,829,541
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,829,541
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,749
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,749
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,826,620
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 172
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,830,038
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -664,307
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,834
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,834
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,875
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -627,501
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -627,501
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -84,515
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,493,737
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 74,013
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,347
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 71,666
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,418,925
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 327,551
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,551
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 682,582
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,408,669
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 799
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 799
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 608
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 608
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 61,851
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,925
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,625
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 97,483
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,518
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -5,893
D. Usług (účtová grupa 51) 6,855
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) -14,057
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,489
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -15,546
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 22,943
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,046
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -87,558
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,926
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51,926
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 51,926
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 51,928
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
2. Pozostałe koszty (562A) 2
O. Walutowe straty (563) 51,926
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -87,560
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -3,045
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,525
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -84,515
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390927 TIN: 2020341818
 • Zarejestrowana siedziba: SD, Bardošova 20, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jindřich Švábenský Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika 23.11.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jindřich Švábenský 29 875 € (75%) Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika
  Ing. Marián Králik 9 959 € (25%) Bárdošova 20 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.12.2012Noví spoločníci:
   Jindřich Švábenský Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jindřich Švábenský Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.11.2012
   06.12.2012Zrušeny spoločníci:
   DEMONTA Trade SE Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1995
   Bc. Jiří Trnka Myslivní 47 Brno 623 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.04.2010
   01.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Bc. Jiří Trnka Myslivní 47 Brno 623 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.04.2010
   30.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš Králik Tupolevova 1003/15 Bratislava- Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2010
   10.03.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Lukáš Králik Tupolevova 1003/15 Bratislava- Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2010
   09.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.08.2007Noví spoločníci:
   DEMONTA Trade SE Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   28.08.2007Zrušeny spoločníci:
   DEMONTA Trade a.s. Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   03.04.2007Noví spoločníci:
   DEMONTA Trade a.s. Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   02.04.2007Zrušeny spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   08.06.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   07.06.2006Zrušeny spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Kšírova 116/492 Brno 619 00 Česká republika
   10.05.2005Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Noví spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Kšírova 116/492 Brno 619 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1995
   09.05.2005Zrušeny spoločníci:
   SD - Obchodná spoločnosť s.r.o. IČO: 44 012 764 Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava
   01.10.2001Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   21.05.2001Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   15.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava
   SD - Obchodná spoločnosť s.r.o. IČO: 44 012 764 Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava
   14.06.1999Zrušeny spoločníci:
   SD - Obchodní spoločnost s.r.o. Brno Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava
   15.03.1995Nové obchodné meno:
   SD - spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bardošova 20 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kovových a nekovových materiálov a výrobkov z nich a odpadov v rámci voľnej živnosti
   kúpa materiálov, tovaru a ich ďalšie prepracovanie za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   SD - Obchodní spoločnost s.r.o. Brno Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava