Utwórz fakturę

Bendis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bendis
PIN 31390986
TIN 2020305089
Numer VAT SK2020305089
Data utworzenia 15 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bendis
Remeselnícka 1108/12
96901
Banská Štiavnica
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 532 €
Zysk 7 579 €
Kapitał 47 563 €
Kapitał własny 42 067 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421456921474
Telefon(y) kom. +421905313077
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,470
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,283
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,283
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,283
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,117
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,205
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,205
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,205
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,912
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 42,770
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,142
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 70
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 70
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,470
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,645
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,929
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,929
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 33,498
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 33,498
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,579
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,825
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 449
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 449
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,376
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 223
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,153
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,532
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,532
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,025
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,507
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,842
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,750
D. Usług (účtová grupa 51) 9,985
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 148
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,974
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,974
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,985
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,690
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,290
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 909
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 253
2. Pozostałe koszty (562A) 253
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 656
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -909
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,781
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,202
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,202
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,579
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31390986 TIN: 2020305089 Numer VAT: SK2020305089
 • Zarejestrowana siedziba: Bendis, Remeselnícka 1108/12, 96901, Banská Štiavnica
 • Data utworzenia: 15 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.11.2010Nové obchodné meno:
   Bendis s. r. o.
   Nové sidlo:
   Remeselnícka 1108/12 Banská Štiavnica 969 01
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Bendis Remeselnícka 1108/12 Banská Štiavnica 969 01 Vznik funkcie: 14.04.2003
   02.11.2010Zrušené obchodné meno:
   Bendis & Kierulf, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   15 Hrubý Šúr 925 25
   Zrušeny spoločníci:
   Bjorn Kierulf 15 Hrubý Šúr 969 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bjorn Kierulf 15 Hrubý Šúr 969 00 Vznik funkcie: 14.04.2003
   Anton Bendis Dr. Straku 10 Banská Štiavnica 969 00 Vznik funkcie: 14.04.2003
   14.04.2003Nové obchodné meno:
   Bendis & Kierulf, s.r.o.
   Nové sidlo:
   15 Hrubý Šúr 925 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   spracovanie návrhov-desing
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Remeselnícka 1108/12 Banská Štiavnica 969 01
   Bjorn Kierulf 15 Hrubý Šúr 969 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bjorn Kierulf 15 Hrubý Šúr 969 00 Vznik funkcie: 14.04.2003
   Anton Bendis Dr. Straku 10 Banská Štiavnica 969 00 Vznik funkcie: 14.04.2003