Utwórz fakturę

NOVA consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVA consulting
PIN 31391001
TIN 2020807789
Data utworzenia 17 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVA consulting
Heydukova 29
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 570 €
Zysk 1 098 €
Kapitał 93 220 €
Kapitał własny 91 390 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903550580
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,660
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,660
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,660
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,758
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 249
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,144
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 283
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,082
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 94,418
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,489
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 84,087
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,098
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,929
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 133
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,326
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,075
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 251
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 470
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,570
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,570
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 897
C. Usług (účtová grupa 51) 897
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,673
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,673
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 96
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 96
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -95
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,578
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,098
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4232410.tif
Date of updating data: 25.06.2015