Utwórz fakturę

ELISA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELISA
PIN 31391061
TIN 2020334547
Numer VAT SK2020334547
Data utworzenia 03 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELISA
Nám. A. Hlinku 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 391 632 €
Zysk 250 150 €
Kapitał 1 168 326 €
Kapitał własny 955 865 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244886182, 0244873604, 44886159
Nr(y) faksu 0244886175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,103,929
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 789,247
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 789,247
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 115,319
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 672,451
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 514
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 963
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 312,604
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,233
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,233
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,233
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 150,000
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 150,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 125,371
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 96
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 125,275
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,078
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,078
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,103,929
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,006,015
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 380,685
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,494
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 367,046
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 367,046
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 250,150
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,962
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 659
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 659
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 63,971
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,806
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,806
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,835
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,400
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,930
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 332
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 332
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 32,952
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 32,952
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 380,687
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 391,632
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 380,687
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,945
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,973
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 143
D. Usług (účtová grupa 51) 40,346
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 463
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 343
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,624
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,568
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,568
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -24,682
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,489
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 312,659
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 340,198
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 141
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 141
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -121
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 312,538
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 62,388
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 62,388
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 250,150
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31391061 TIN: 2020334547 Numer VAT: SK2020334547
 • Zarejestrowana siedziba: ELISA, Nám. A. Hlinku 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dr. Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06 06.12.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PANO S.R.L. 1 992 € (30%) Cavezzo 410 32 Talianska republika
  ORIO s. r. o. 3 320 € (50%) Bratislava - Ružinov 821 05
  Giorgio Guerra 1 328 € (20%) Bologna Talianska republika dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.05.2014Noví spoločníci:
   ORIO s. r. o. Strojnícka 8 Bratislava - Ružinov 821 05
   13.05.2014Zrušeny spoločníci:
   ANDREA s.r.o. IČO: 34 096 248 J. Zigmundíka 296/6 Vrbové
   06.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Dr. Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   05.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   20.09.2012Nové sidlo:
   Nám. A. Hlinku 1 Bratislava 831 06
   19.09.2012Zrušené sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   04.07.2012Noví spoločníci:
   PANO S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Talianska republika
   03.07.2012Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM s.r.l. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   16.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
   17.04.2001Noví spoločníci:
   ANDREA s.r.o. IČO: 34 096 248 J. Zigmundíka 296/6 Vrbové
   EDA PROGRAM s.r.l. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   Giorgio Guerra Via piazza Aldrovandi 19 Bologna Talianska republika dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Halušková Osuského 1/a Bratislava
   Dana Hlavenková Veľkomoravská 2420 Malacky
   31.08.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   29.01.1999Nové obchodné meno:
   ELISA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Halušková Osuského 1/a Bratislava
   Dana Hlavenková Veľkomoravská 2420 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   28.01.1999Zrušené obchodné meno:
   S.I.S. SORIN INTERNATIONAL SLOVACCHIA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Edas spol. s r.o. Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Sorin S.R.L. Viale Virgilio 42 Modena (MO) 411 00 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Somolického 3/820 Bratislava
   03.03.1995Nové obchodné meno:
   S.I.S. SORIN INTERNATIONAL SLOVACCHIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Edas spol. s r.o. Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Sorin S.R.L. Viale Virgilio 42 Modena (MO) 411 00 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Somolického 3/820 Bratislava