Utwórz fakturę

TRADE EXIM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRADE EXIM
PIN 31391109
TIN 2020305210
Numer VAT SK2020305210
Data utworzenia 21 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRADE EXIM
Františkánske nám. 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 158 390 €
Zysk 58 007 €
Kapitał 346 256 €
Kapitał własny 174 685 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264360756
Telefon(y) kom. +421911420552
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 407,331
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 124,936
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 124,936
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 117,900
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,036
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 282,207
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,360
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,470
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,470
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 37,201
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 689
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 236,847
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 225,118
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,729
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 188
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 188
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 407,331
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 232,692
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 167,381
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 167,381
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,007
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,736
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,782
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,175
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,175
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 47,354
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,253
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 650
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 650
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 86,304
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 30,903
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 30,903
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 158,390
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 158,263
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 127
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,245
D. Usług (účtová grupa 51) 26,969
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,999
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,154
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,154
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,020
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 80,003
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 113,049
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,502
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,404
2. Pozostałe koszty (562A) 3,404
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,098
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,502
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 74,501
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,494
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,494
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31391109 TIN: 2020305210 Numer VAT: SK2020305210
 • Zarejestrowana siedziba: TRADE EXIM, Františkánske nám. 3, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava 831 04 21.03.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Ivan Kotrbanec 3 320 € (50%) Kalinčiakova 23 Bratislava 831 04
  Ing. Igor Lichnovský 3 320 € (50%) Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   13.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Igor Lichnovský Cesta na Kamzík 37/a Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.03.1995
   12.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   07.02.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   06.02.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   21.03.1995Nové obchodné meno:
   TRADE EXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Františkánske nám. 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   právno-komerčné služby
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava