Utwórz fakturę

STEEL HOUSE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STEEL HOUSE
PIN 31391206
TIN 2020334514
Numer VAT SK2020334514
Data utworzenia 21 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STEEL HOUSE
Ul. Karola Šišku 4507/6
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 55 499 €
Zysk -14 158 €
Kapitał 181 777 €
Kapitał własny 58 251 €
Dane kontaktowe
E-mail mail@steelhouse.sk
Telefon(y) 0245691439
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 180,091
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 114,647
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 114,647
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 103,087
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,560
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 64,977
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53,008
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 53,008
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,996
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,996
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,996
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,973
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 861
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,112
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 467
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 180,091
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,093
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 82,985
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 82,985
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 310
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 310
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -25,044
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,891
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -30,935
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,158
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,998
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,954
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,079
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 13,875
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 77,677
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,641
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,641
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 70,344
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,077
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,252
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,363
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,367
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 55,499
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 44,355
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,727
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,355
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,816
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,425
D. Usług (účtová grupa 51) 4,859
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,867
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,212
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,594
4. Koszty społeczne (527, 528) 61
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,434
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,707
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,707
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,247
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,856
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,255
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,302
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,333
2. Pozostałe koszty (562A) 2,333
O. Walutowe straty (563) 133
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,836
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,302
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,158
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31391206 TIN: 2020334514 Numer VAT: SK2020334514
 • Zarejestrowana siedziba: STEEL HOUSE, Ul. Karola Šišku 4507/6, 90301, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Monika Mikušiaková 699 Hviezdoslavov 930 41 20.05.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Monika Mikušiaková 41 493 € (50%) 699 Hviezdoslavov 930 41
  Mgr. Nina de Gelder 41 493 € (50%) Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.05.2015Noví spoločníci:
   Mgr. Monika Mikušiaková 699 Hviezdoslavov 930 41
   Mgr. Nina de Gelder Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Monika Mikušiaková 699 Hviezdoslavov 930 41 Vznik funkcie: 20.05.2015
   28.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Nina De Gelder Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Monika Mikušiaková Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žáček Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.11.2011
   22.12.2011Noví spoločníci:
   Nina De Gelder Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Monika Mikušiaková Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žáček Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.11.2011
   21.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   Nina Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   11.12.2009Nové sidlo:
   Ul. Karola Šišku 4507/6 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   10.12.2009Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava
   12.12.2008Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti technických vied
   Noví spoločníci:
   Nina Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   11.12.2008Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie
   leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   28.09.2004Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 269 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   27.11.1998Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 269 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   01.04.1997Noví spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   31.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06
   21.03.1995Nové obchodné meno:
   STEEL HOUSE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru formou maloobchodu a veľkoobchodu /okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť realitnej kancelárie
   leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06