Utwórz fakturę

S.A.B. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S.A.B.
PIN 31391265
TIN 2020347087
Numer VAT SK2020347087
Data utworzenia 20 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S.A.B.
Bezekova 31
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 113 762 €
Zysk -3 193 €
Kapitał 167 691 €
Kapitał własny 53 206 €
Dane kontaktowe
E-mail sab@stonline.sk
Telefon(y) 0243636906, 0243636907, 0243636908, 0243636909
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 75,845
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 75,845
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42,512
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,479
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 44,941
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 569
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,818
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 133,324
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,012
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 45,902
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,193
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,312
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 28,266
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 44,067
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41,800
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,216
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,739
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -3,688
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,463
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 113,762
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 320
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 83,609
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 29,751
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 82
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 111,942
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 316
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,948
C. Usług (účtová grupa 51) 13,911
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,014
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,132
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 19,511
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 28,235
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 4,249
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,626
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,820
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 53,754
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,621
M. Koszty oprocentowania (562) 2,310
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 311
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,621
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -801
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,392
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,193
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31391265 TIN: 2020347087 Numer VAT: SK2020347087
 • Zarejestrowana siedziba: S.A.B., Bezekova 31, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alena Pešková Bezekova 31 Bratislava 841 02 31.08.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alena Pešková 6 639 € (100%) Bezekova 31 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.01.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   31.08.2001Nové sidlo:
   Bezekova 31 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   reklamná a propagačná činnosť
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Alena Pešková Bezekova 31 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Pešková Bezekova 31 Bratislava 841 02
   30.08.2001Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 53 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   LTA Industrieanlagenbau GmbH Radeckgasse 5 Viedeň Rakúsko
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   02.09.1996Nové sidlo:
   Staré Grunty 53 Bratislava 841 04
   01.09.1996Zrušené sidlo:
   Cabanova 30 Bratislava 841 02
   14.03.1996Noví spoločníci:
   LTA Industrieanlagenbau GmbH Radeckgasse 5 Viedeň Rakúsko
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   13.03.1996Zrušeny spoločníci:
   LTA Industrieanlagenbau GmbH Radeckgasse 5 Viedeň Rakúsko
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   Ing. Štefan Rýdzi Cabanová 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Rýdzi Cabanová 30 Bratislava
   06.10.1995Nové sidlo:
   Cabanova 30 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   LTA Industrieanlagenbau GmbH Radeckgasse 5 Viedeň Rakúsko
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   Ing. Štefan Rýdzi Cabanová 30 Bratislava
   05.10.1995Zrušené sidlo:
   Jamnického 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   LTA Industrieanlagenbau GmbH Radeckgasse 5 Viedeň Rakúsko
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   Ing. Štefan Rýdzi Cabanová 30 Bratislava
   Ing. František Sabolík Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Pavel Selnekovič Drotárska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Sabolík Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Pavel Selnekovič Drotárska 9 Bratislava
   07.06.1995Noví spoločníci:
   LTA Industrieanlagenbau GmbH Radeckgasse 5 Viedeň Rakúsko
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   Ing. Štefan Rýdzi Cabanová 30 Bratislava
   Ing. František Sabolík Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Pavel Selnekovič Drotárska 9 Bratislava
   06.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   Ing. Štefan Rýdzi Cabanová 30 Bratislava
   Ing. František Sabolík Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Pavel Selnekovič Drotárska 9 Bratislava
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   S.A.B., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 4 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárenskeho priemyslu
   strojárska výroba v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom priemyselného tovaru
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   Ing. Štefan Rýdzi Cabanová 30 Bratislava
   Ing. František Sabolík Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Pavel Selnekovič Drotárska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Čaniga Stredná 544 Krušovce
   Ing. Štefan Rýdzi Cabanová 30 Bratislava
   Ing. František Sabolík Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Pavel Selnekovič Drotárska 9 Bratislava