Utwórz fakturę

TIREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TIREX
PIN 31391281
TIN 2020321655
Numer VAT SK2020321655
Data utworzenia 23 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIREX
Nobelova 9A/12278
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 888 282 €
Zysk 158 800 €
Kapitał 5 679 108 €
Kapitał własny 1 961 082 €
Dane kontaktowe
E-mail zuzana@tirex.sk
Telefon(y) 0249200010, 0249200014, 0249200018, 0249200022, 0249200040, 0249200055
Nr(y) faksu 0244441731, 0244441732
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,625,101
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,856,659
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,842
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,842
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,854,817
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 319,299
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,181,819
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 353,699
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,748,478
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,780
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,780
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,313,829
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,210,205
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,210,205
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 941
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87,092
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,591
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 423,869
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,887
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 398,982
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,964
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,964
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,625,101
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,845,483
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,280
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,280
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,670,736
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,670,736
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 158,800
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,774,047
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,932
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,228
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 18,704
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 78,750
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,919,794
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,783,667
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,783,667
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,970
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 67,033
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 40,629
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,496
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,999
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 36,995
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 36,995
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 706,576
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,571
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,931
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,640
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,888,282
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,888,282
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,562,625
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,975
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 297,682
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,657,797
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 579,652
D. Usług (účtová grupa 51) 12,870,130
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,431,066
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,020,880
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 373,900
4. Koszty społeczne (527, 528) 36,286
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 64,017
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 318,216
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 318,216
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 39,518
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 40,261
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 314,937
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 230,485
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,112,843
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,641
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 106
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 106
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 16,535
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,959
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,424
2. Pozostałe koszty (562A) 18,424
O. Walutowe straty (563) 6,750
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,785
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,318
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 210,167
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 51,367
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 34,900
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 16,467
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 158,800
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31391281 TIN: 2020321655 Numer VAT: SK2020321655
 • Zarejestrowana siedziba: TIREX, Nobelova 9A/12278, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Páleník Robotnícka 1478/64 Senec 903 01 23.03.1995
  Ing. Tomáš Suhányi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 23.03.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Igor Páleník 3 586 € (27%) Robotnícka 1478/64 Senec 903 01
  Ing. Tomáš Suhányi 6 242 € (47%) Kaplinská 8 Bratislava 831 06
  Jana Tóth Ruffíni 3 452 € (26%) Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   27.10.2012Nové obchodné meno:
   TIREX, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
   26.10.2012Zrušené obchodné meno:
   TIREX, spol. s. r.o.
   02.10.2012Nové obchodné meno:
   TIREX, spol. s. r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Jana Tóth Ruffíni Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Tóth Ruffíni Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 23.03.1995
   01.10.2012Zrušené obchodné meno:
   TIREX, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 23.03.1995
   07.10.2011Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Robotnícka 1478/64 Senec 903 01
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
   06.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Slávičie údolie 43 Bratislava 811 02
   01.01.2010Nové sidlo:
   Nobelova 9A/12278 Bratislava 831 02
   31.12.2009Zrušené sidlo:
   Peterská 4 Bratislava 821 03
   13.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhányi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhányi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.03.1995
   12.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.03.1995
   26.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie skladov okrem skladov verejných
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť colného daklaranta
   prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   zasielateľstvo
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   25.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   31.08.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne technicko-organizačné práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním informácií
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 23.03.1995
   30.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava Vznik funkcie: 23.03.1995
   10.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Robotnícka 1478/64 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.03.1995
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava Vznik funkcie: 23.03.1995
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.03.1995
   09.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   25.06.2002Nové sidlo:
   Peterská 4 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   24.06.2002Zrušené sidlo:
   Zvolenská 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   15.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Slávičie údolie 43 Bratislava 811 02
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   14.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   06.11.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   15.08.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   14.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   23.03.1995Nové obchodné meno:
   TIREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zvolenská 32 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   vnútroštátne zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec