Utwórz fakturę

B.J.G. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy B.J.G.
PIN 31391354
Data utworzenia 23 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.J.G.
Palárikova 289/11
90501
Senica
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 €
Zysk -1 479 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,006
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,951
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,006
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,239
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 406
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,838
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,479
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,245
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 5,149
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,096
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 136
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 481
C. Usług (účtová grupa 51) 91
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 225
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 165
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -469
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -91
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 50
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 50
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -50
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -519
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,479
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015