Utwórz fakturę

URBAN - Stavebná a inžinierska činnosť - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy URBAN - Stavebná a inžinierska činnosť
PIN 31391583
TIN 2020347054
Data utworzenia 28 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba URBAN - Stavebná a inžinierska činnosť
Farnianska 20
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 405 €
Zysk -3 480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,833
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,833
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,833
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,729
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,944
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 17,562
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,362
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 12,667
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,174
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,480
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,200
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,200
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,405
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,405
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 7,885
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,292
C. Usług (účtová grupa 51) 2,510
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 283
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,800
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,480
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -398
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 1
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4223644.tif
Date of updating data: 25.06.2015