Utwórz fakturę

ECS SLUŽBY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ECS SLUŽBY
PIN 31391729
TIN 2020330301
Numer VAT SK2020330301
Data utworzenia 28 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECS SLUŽBY
Staromlynská 29
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 439 164 €
Zysk -2 098 €
Dane kontaktowe
E-mail ecs@ecssluzby.sk
Telefon(y) kom. 0905262571, 0905716324, 0905916493
Nr(y) faksu 0245259606
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 135,527
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 135,527
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 120,174
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 120,174
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,584
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,584
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,584
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 769
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 515
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 254
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 135,527
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,903
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 37,697
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 86,049
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -48,352
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,098
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,624
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 92,624
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 84,256
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,256
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,073
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 414,217
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 439,164
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 415,050
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,281
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 833
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 441,061
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 333,815
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,837
D. Usług (účtová grupa 51) 44,335
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 57,074
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,999
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,202
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,873
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,897
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 54,344
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 202
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 202
2. Pozostałe koszty (562A) 202
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -201
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,098
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,098
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015