Utwórz fakturę

AUTOLINE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTOLINE
PIN 31391761
TIN 2020305100
Numer VAT SK2020305100
Data utworzenia 28 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTOLINE
Vajnorská 1347/137
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 379 458 €
Zysk -17 481 €
Dane kontaktowe
E-mail autolinesro@nextra.sk
Telefon(y) 0263811220, 0244452657
Nr(y) faksu 0244458582
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 145,428
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 145,331
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 113,898
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 113,898
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,209
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,209
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,209
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,224
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,143
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,081
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 97
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 97
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 145,428
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,195
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 237,827
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -195,454
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 72,259
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -267,713
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,481
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 112,611
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 824
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 824
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 97,672
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 90,502
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,502
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,987
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,948
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,235
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,115
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,115
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 12,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 622
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 622
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 353,392
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 379,458
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 347,029
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,363
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,066
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 394,347
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 268,277
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,860
D. Usług (účtová grupa 51) 40,636
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 78,687
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 57,148
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,498
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,041
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 350
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,242
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,295
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,889
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,619
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) -1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,631
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,627
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,632
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,521
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,481
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31391761 TIN: 2020305100 Numer VAT: SK2020305100
 • Zarejestrowana siedziba: AUTOLINE, Vajnorská 1347/137, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava 28.03.1995
  Mojmír Kořínek Lipová 96 Bernolákovo 900 27 05.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Imrich Kulacs 1 660 € (25%) Bílikova 15 Bratislava
  Mojmír Kořínek 1 660 € (25%) Lipová 96 Bernolákovo 900 27
  Ing. Juraj Ondrášik 1 660 € (25%) Rezedová 14 Bratislava
  Ing. Miroslav Welter 1 660 € (25%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Kořínek Lipová 96 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 05.06.1998
   29.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1998
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   23.01.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 1347/137 Bratislava 831 04
   22.01.2013Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   16.06.2009Nové predmety činnosti:
   výkopové a zemné práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   15.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   16.04.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Lipová 96 Bernolákovo 900 27
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.1995
   03.09.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.1995
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.1995
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1998
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   02.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   25.01.1999Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Šalviová 30 Bratislava
   04.12.1996Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Šalviová 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   03.12.1996Zrušeny spoločníci:
   SLOVARCH spol. s r.o. Mudroňova 59 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   04.09.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   03.09.1996Zrušené sidlo:
   Karadžičova 7 Bratislava 811 09
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   AUTOLINE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 7 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj náhradných dielov a doplnkového sortimentu pre nákladné autá a stavebné stroje
   Noví spoločníci:
   SLOVARCH spol. s r.o. Mudroňova 59 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava