Utwórz fakturę

Corporate Consulting Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Corporate Consulting Group
PIN 31391788
TIN 2020330312
Numer VAT SK2020330312
Data utworzenia 29 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Corporate Consulting Group
Tučkova 9
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 419 463 €
Zysk 145 602 €
Dane kontaktowe
E-mail office@ccg.sk
witryna internetowa http://www.ccg.sk
Telefon(y) +421253632019, +421253632018, +421253632017
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 341,829
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 203,430
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 203,430
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 111,769
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 91,661
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 134,742
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 108
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 108
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 124
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 124
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,893
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,311
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 582
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 123,617
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,196
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 121,421
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,657
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,657
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 341,829
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 276,585
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 94,470
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 111,874
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,404
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 145,602
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,244
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,826
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,826
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,669
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 2,669
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 57,749
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,661
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,661
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,595
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,513
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,311
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,669
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 419,531
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 419,463
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 414,856
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,160
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,122
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,129
D. Usług (účtová grupa 51) 107,995
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 92,767
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,105
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,591
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,071
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,290
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,806
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,806
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,135
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 173,341
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 292,732
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 58
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 851
O. Walutowe straty (563) 603
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 248
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -783
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 172,558
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,956
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,956
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 145,602
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31391788 TIN: 2020330312 Numer VAT: SK2020330312
 • Zarejestrowana siedziba: Corporate Consulting Group, Tučkova 9, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01 29.03.1995
  Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03 17.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Synek 20 580 € (62%) Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01
  Ing. Jana Horínková 12 614 € (38%) Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.10.2007Nové sidlo:
   Tučkova 9 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01
   Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 17.02.1997
   10.10.2007Zrušené sidlo:
   Pražská 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   10.03.2005Nové obchodné meno:
   Corporate Consulting Group, s.r.o.
   09.03.2005Zrušené obchodné meno:
   C.I. CONSULTING GROUP, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.02.1997
   10.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   09.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   23.10.2001Nové obchodné meno:
   C.I. CONSULTING GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 31 Bratislava 811 04
   22.10.2001Zrušené obchodné meno:
   C.I. LOGISTICS GROUP, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vrútocká 22 Bratislava 821 04
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   C.I. LOGISTICS GROUP, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   grafické návrhy a počítačová grafika
   prekladateľská činnosť z a do jazyka nemeckého a anglického
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   29.04.1997Zrušené obchodné meno:
   LogistiCS consult, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   LogistiCS consult, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vrútocká 22 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01