Utwórz fakturę

AL - OCELL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy AL - OCELL
PIN 31391931
TIN 2020347076
Numer VAT SK2020347076
Data utworzenia 30 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AL - OCELL
93041
Kvetoslavov
Financial information
Sprzedaż i dochody 409 780 €
Zysk -101 997 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903427313, +421903760151
Nr(y) faksu 0315625294
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 132,376
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 132,376
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 138,759
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 110,525
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,228
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,199
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 271,135
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -313,096
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 92,771
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 653
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -311,162
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -101,997
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 584,231
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 229,667
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50,887
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 19,851
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 24,441
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 134,488
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,974
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 190,993
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 161,597
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 409,780
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 318,604
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 394
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,782
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 488,930
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 217,357
C. Usług (účtová grupa 51) 38,794
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 96,299
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,381
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,792
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 81,595
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,712
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -79,150
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 62,453
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 21,887
M. Koszty oprocentowania (562) 18,297
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,590
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -21,887
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -101,037
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -101,997
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017