Utwórz fakturę

SURETE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SURETE
PIN 31392008
TIN 2020889970
Numer VAT SK2020889970
Data utworzenia 23 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SURETE
Štefana Králika 3
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 188 €
Zysk -1 896 €
Dane kontaktowe
E-mail info@surete.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,854
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,450
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,920
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,920
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,920
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,529
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,026
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,503
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 404
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 404
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,854
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,179
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,227
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,227
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,896
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,675
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 22
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,899
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,083
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,083
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 305
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,800
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 774
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 937
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,899
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,188
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,899
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,289
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,249
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,532
D. Usług (účtová grupa 51) 23,608
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,584
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,820
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,742
4. Koszty społeczne (527, 528) 22
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 496
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,029
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -61
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,759
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,836
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,439
2. Pozostałe koszty (562A) 1,439
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 397
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,835
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,896
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,896
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015