Utwórz fakturę

INTERZEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERZEL
PIN 31392075
TIN 2020330323
Numer VAT SK2020330323
Data utworzenia 04 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERZEL
Domové role
82110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 52 188 €
Zysk -10 782 €
Dane kontaktowe
E-mail interzel1@gmail.com
Telefon(y) 0243410956, 0243636224, 0243635217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 159,238
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,920
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 47,920
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 47,920
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 111,318
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 90,615
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 90,615
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 90,615
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,703
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,063
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,640
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 159,238
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -231,553
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -228,074
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,659
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -260,733
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,782
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,791
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,200
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,200
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 388,591
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,405
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,405
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 382,324
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 351
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,511
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 52,188
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,714
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,474
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,344
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,924
D. Usług (účtová grupa 51) 42,292
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,863
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,325
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,512
4. Koszty społeczne (527, 528) 26
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,098
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,098
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,156
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,502
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 666
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 666
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -666
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,822
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,782
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392075 TIN: 2020330323 Numer VAT: SK2020330323
 • Zarejestrowana siedziba: INTERZEL, Domové role, 82110, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava 04.04.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Kristek 3 319 € (50%) Komárnická 48 Bratislava
  Mgr. Martina Kunetková Spoločný zástupca 0 € (0%) Toplianska 14 Bratislava 821 07
  Helena Kunetková 0 € (0%) Bratislava 821 07
  Nikola Kunetková 3 319 € (50%) Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.07.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Martina Kunetková Spoločný zástupca Toplianska 14 Bratislava 821 07
   Helena Kunetková Toplianska 14 Bratislava 821 07
   Nikola Kunetková Toplianska 14 Bratislava 821 07
   12.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   14.09.1998Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   04.04.1995Nové obchodné meno:
   INTERZEL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Domové role Bratislava 821 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava