Utwórz fakturę

NI-KI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NI-KI
PIN 31392121
TIN 2020922508
Numer VAT SK2020922508
Data utworzenia 27 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NI-KI
Studenohorská 15
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 72 667 €
Zysk 3 418 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254410477
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,172
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,150
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,150
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,150
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,292
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,763
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,722
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,722
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,529
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,683
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,846
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 730
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 730
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,172
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,950
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,229
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,229
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,418
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,272
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 11,160
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 112
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,842
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,481
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,481
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 346
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 187
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,514
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 108
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 108
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 52,176
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 72,667
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,176
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 491
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,958
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,475
D. Usług (účtová grupa 51) 20,044
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,719
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,912
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,136
4. Koszty społeczne (527, 528) 671
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 363
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,582
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,582
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 19,005
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,770
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,709
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,657
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,288
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,074
2. Pozostałe koszty (562A) 1,074
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,288
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,421
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,003
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,003
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,418
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392121 TIN: 2020922508 Numer VAT: SK2020922508
 • Zarejestrowana siedziba: NI-KI, Studenohorská 15, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gregor Gbelský, MPH Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08 24.10.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Gregor Gbelský, MPH 6 639 € (100%) Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.10.2012Noví spoločníci:
   Ing. Gregor Gbelský , MPH Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Gbelský , MPH Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 24.10.2012
   30.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Gbelská Filová Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Gbelská Filová Vajnorská 90 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.02.2012
   13.03.2012Nové obchodné meno:
   NI-KI s. r. o.
   Nové sidlo:
   Studenohorská 15 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   vedenie účtovníctva
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   čistiace a upratovacie služby
   prevádzkovanie čistiarne a práčovne
   hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
   donáškova služba
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Gbelská Filová Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Gbelská Filová Vajnorská 90 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.02.2012
   12.03.2012Zrušené obchodné meno:
   J.S.SOFT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   RESCO spol. s r.o. IČO: 35 768 916 Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.03.1995
   16.10.2002Noví spoločníci:
   RESCO spol. s r.o. IČO: 35 768 916 Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.03.1995
   15.10.2002Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   J.S.SOFT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vyhotovovanie programov na zákazku
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05