Utwórz fakturę

Šarišská teplárenská - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Šarišská teplárenská
PIN 31392237
TIN 2020305320
Numer VAT SK2020305320
Data utworzenia 05 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Šarišská teplárenská
Námestie SNP 538/1
09101
Stropkov
Financial information
Sprzedaż i dochody 775 €
Zysk -401 €
Dane kontaktowe
E-mail hlivjakova@ftf.sk
Telefon(y) 0915939993, 0915939993
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,014
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,014
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 930
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 930
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 930
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 84
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 70
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,014
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,307
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,877
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,877
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -401
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,321
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 296
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 296
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,025
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 150
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 60
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 700
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 775
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 775
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 775
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151
D. Usług (účtová grupa 51) 151
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 624
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 624
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 65
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 65
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -65
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 559
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -401
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015