Utwórz fakturę

F.F. & F. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy F.F. & F.
PIN 31392270
TIN 2020337924
Numer VAT SK2020337924
Data utworzenia 29 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F.F. & F.
Robotnícka 5
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 169 501 €
Zysk -5 597 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243412453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 132,540
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,978
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,978
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,978
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 116,391
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 43,527
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,386
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,386
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,141
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 72,864
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 61,609
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,255
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,171
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,171
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 132,540
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,649
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 103,942
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 103,942
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,597
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,633
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 798
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 798
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,468
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,385
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,385
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,113
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,112
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,814
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,044
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,367
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,367
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 258
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 258
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 133,135
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 169,501
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 66
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 133,068
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 31,278
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,089
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 173,508
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 65
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,752
D. Usług (účtová grupa 51) 45,228
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 83,541
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 60,124
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,043
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,374
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 600
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,233
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,233
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,922
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,167
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,007
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 79,089
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 142
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 142
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 142
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 772
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 679
2. Pozostałe koszty (562A) 679
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -630
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,637
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,597
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392270 TIN: 2020337924 Numer VAT: SK2020337924
 • Zarejestrowana siedziba: F.F. & F., Robotnícka 5, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67 31.05.2001
  JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 08.03.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  APK, s.r.o. 5 644 € (85%) Bratislava 821 05
  EaLT s.r.o. 996 € (15%) Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.02.2013Noví spoločníci:
   APK, s.r.o. Staré záhrady 3 Bratislava 821 05
   EaLT s.r.o. Goláňova 7 Bratislava 821 03
   19.02.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67
   14.03.2009Noví spoločníci:
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67
   13.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Bratislava 900 25
   21.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.02.1999
   25.04.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Bratislava 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67 Vznik funkcie: 31.05.2001
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.02.1999
   24.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   16.03.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   15.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   14.10.2002Nové obchodné meno:
   F.F. & F., spol. s r.o.
   13.10.2002Zrušené obchodné meno:
   F. F. & F., forfaitingová a factoringová spoločnosť, spol. s r.o.
   31.05.2001Noví spoločníci:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   30.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   20.05.1996Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť ekonomických a organizačných po- radcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   19.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   F. F. & F., forfaitingová a factoringová spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   forfaiting & factoring, okrem súdneho vymáhania nezaplatených pohľadávok a poskytovania úverov
   poradenská činnosť v oblasti forfaiting & factoring v rozsahu voľnej živnosti
   leasing spojený s financiovaním
   podnikateľské poradenstvo
   prieskum trhu
   reklamné činnosti
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava