Utwórz fakturę

ZinkPower Malacky - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZinkPower Malacky
PIN 31392326
TIN 2020321688
Numer VAT SK2020321688
Data utworzenia 28 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZinkPower Malacky
Továrenská ulica
90101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 681 984 €
Zysk 28 955 €
Dane kontaktowe
E-mail malacky@zinkpower.com
Telefon(y) 0347731836
Telefon(y) kom. +421903419169
Nr(y) faksu 0347731442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,894,338
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,362,192
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,362,192
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 117,090
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 611,454
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 633,648
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,519,524
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 703,078
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 703,078
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 104,720
8. Podatek odroczony należności (481A) 104,720
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 538,209
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 536,744
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 536,744
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 336
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,129
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 173,517
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,235
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 170,282
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,622
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,622
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,894,338
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,508,949
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 533,428
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 533,428
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 184
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 53,343
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 53,343
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,893,039
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,893,039
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,955
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 385,389
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 49,192
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,924
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 47,268
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 310,818
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 226,341
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 226,341
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,253
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,112
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,139
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,973
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,379
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,379
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,681,984
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,681,984
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,558,005
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 114,888
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,091
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,639,687
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,191,506
D. Usług (účtová grupa 51) 598,150
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 526,332
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 379,110
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 128,692
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,530
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,277
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 177,529
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 177,529
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 81,975
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 26,499
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,419
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,297
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 768,349
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 297
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 297
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 297
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,299
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,123
2. Pozostałe koszty (562A) 1,123
O. Walutowe straty (563) 137
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,039
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,002
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,295
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,340
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,698
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,642
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,955
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392326 TIN: 2020321688 Numer VAT: SK2020321688
 • Zarejestrowana siedziba: ZinkPower Malacky, Továrenská ulica, 90101, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 01.10.2010
  Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika 20.03.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  The Coatinc Company Holding GmbH 213 371 € (40%) Siegen Nemecká spolková republika
  Kopf Holding GmbH 266 714 € (50%) Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
  Intermetall GmbH 53 343 € (10%) Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.04.2014Noví spoločníci:
   The Coatinc Company Holding GmbH Steinstrasse 7 Siegen Nemecká spolková republika
   15.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Siegener Verzinkerei Holding GmbH Steinstrasse 7 Singen Spolková republika Nemecko
   04.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 Vznik funkcie: 01.10.2010
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava Vznik funkcie: 30.06.1995
   10.08.2010Nové obchodné meno:
   ZinkPower Malacky, s. r. o.
   09.08.2010Zrušené obchodné meno:
   Zinkovňa Malacky s.r.o.
   04.03.2009Noví spoločníci:
   Kopf Holding GmbH Heinkelstraße 25 Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
   03.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Kopf Holding GmbH Siemensstrasse 27 Schlierbach Spolková republika Nemecko
   13.09.2008Noví spoločníci:
   Intermetall GmbH Annastraße 51/RB1B Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
   12.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika
   30.03.2007Noví spoločníci:
   Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.03.2007
   29.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Martin Kopf Rohrfeldgasse 43 Baden 2500 Rakúska republika
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Siegener Verzinkerei Holding GmbH Steinstrasse 7 Singen Spolková republika Nemecko
   Kopf Holding GmbH Siemensstrasse 27 Schlierbach Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava Vznik funkcie: 30.06.1995
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Siegener Vezinkerei Holding GmbH, 7 Steinstrasse Spolková republika Nemecko
   Feuervezinkerei Willi Kopf Siemensstrasse 27 D-schlierbach Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava
   25.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava
   24.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   07.04.1997Nové sidlo:
   Továrenská ulica Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Siegener Vezinkerei Holding GmbH, 7 Steinstrasse Spolková republika Nemecko
   Feuervezinkerei Willi Kopf Siemensstrasse 27 D-schlierbach Spolková republika Nemecko
   Martin Kopf Rohrfeldgasse 43 Baden 2500 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   06.04.1997Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Willi Kopf Ulrichstrasse 13 Kirchmeim - Treck 732 30 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   02.09.1996Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   priemyselný výkon ochrany výrobkov pred koróziou - žiarové zinkovanie
   11.08.1995Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   10.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csanyi Budovateľská 33/30 Komárno
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   Zinkovňa Malacky s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkova- teľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľ- nej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   Willi Kopf Ulrichstrasse 13 Kirchmeim - Treck 732 30 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csanyi Budovateľská 33/30 Komárno