Utwórz fakturę

SITRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SITRA
PIN 31392407
TIN 2020354479
Numer VAT SK2020354479
Data utworzenia 07 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SITRA
Hurbanova 2482/114
90101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 193 830 €
Zysk -7 218 €
Kapitał 88 222 €
Kapitał własny 18 394 €
Dane kontaktowe
E-mail sitra@sitra.sk
Telefon(y) 0347787003, 0905613914
Nr(y) faksu 0347752605
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 147,151
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,897
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34,897
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,897
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 111,674
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 110,163
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,391
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,391
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,772
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,511
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,255
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 256
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 580
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 580
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 147,151
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,179
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,094
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,094
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,218
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,972
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,376
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,376
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 134,234
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 74,294
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,294
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,540
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,620
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,151
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,254
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,375
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 362
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 362
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 187,547
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 193,830
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,150
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 19,950
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 155,447
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,783
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,231
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71,497
D. Usług (účtová grupa 51) 57,919
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,486
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,431
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,727
4. Koszty społeczne (527, 528) 328
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,242
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,465
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,465
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,622
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,401
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 46,131
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,854
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 261
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 261
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,593
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,854
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,255
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 963
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 963
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,218
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392407 TIN: 2020354479 Numer VAT: SK2020354479
 • Zarejestrowana siedziba: SITRA, Hurbanova 2482/114, 90101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Branislav Rusnák Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01 07.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Silvia Rusnáková 6 639 € (100%) Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.09.2014Zrušeny predmety činnosti:
   informatívne testovanie a vývoj technologických postupov a výroba technologických zostáv pre výrobu chemických látok a pre čistenie a úpravu vôd
   výroba chemických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   opravy karosérií
   krajčírska výroba v rozsahu voľnej živnosti
   28.08.2014Nové sidlo:
   Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   skladovanie
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
   Noví spoločníci:
   Silvia Rusnáková Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Rusnák Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 07.08.2014
   27.08.2014Zrušené sidlo:
   58 Jablonové 900 54
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54 Vznik funkcie: 07.04.1995
   06.11.2009Nové sidlo:
   58 Jablonové 900 54
   05.11.2009Zrušené sidlo:
   Nákovná 18 Bratislava 821 06
   24.04.2008Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Anger 249 Jablonové 900 54
   02.12.2005Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   informatívne testovanie a vývoj technologických postupov a výroba technologických zostáv pre výrobu chemických látok a pre čistenie a úpravu vôd
   výroba chemických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   30.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ján Anger 249 Jablonové 900 54
   29.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   06.05.2005Nové sidlo:
   Nákovná 18 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54 Vznik funkcie: 07.04.1995
   05.05.2005Zrušené sidlo:
   Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   opravy nákladných motorových vozidiel
   výroba autoplachiet šitím a lepením
   výroba colných laniek z lán
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Iveta Balejčíková Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   30.11.2000Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   09.04.1999Nové predmety činnosti:
   opravy poľnohospodárskych strojov
   prenájom motorových vozidiel
   opravy karosérií
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   03.10.1997Nové predmety činnosti:
   krajčírska výroba v rozsahu voľnej živnosti
   výroba autoplachiet šitím a lepením
   výroba colných laniek z lán
   21.12.1995Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   opravy nákladných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Iveta Balejčíková Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   20.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   07.04.1995Nové obchodné meno:
   SITRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava