Utwórz fakturę

TEMPERANCE SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Nazwa firmy TEMPERANCE SLOVENSKO
PIN 31392504
TIN 2020347230
Numer VAT SK2020347230
Data utworzenia 28 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEMPERANCE SLOVENSKO
Seberíniho 14
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 283 364 €
Zysk 19 742 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.temperance.sk
Telefon(y) +421248700031, +421248700032
Nr(y) faksu 0248700032
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 157,015
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,060
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,060
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,879
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,181
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 131,179
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 104,673
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 104,673
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,156
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,535
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,535
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,621
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,350
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,350
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,776
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,776
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 157,015
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,697
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.II. Składki (412) 11
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,215
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,215
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 15,089
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,089
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,742
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,318
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 71,690
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 71,690
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 7,698
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,163
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,575
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,575
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,601
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,021
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,815
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 151
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,405
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,405
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,362
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 281,054
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 283,364
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 281,054
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 643
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,222
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 107,126
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,677
D. Usług (účtová grupa 51) 82,218
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,366
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,106
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,756
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,504
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 494
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,528
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,528
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,958
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,855
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,142
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,033
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 78
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 77
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,357
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 548
2. Pozostałe koszty (562A) 548
O. Walutowe straty (563) 1,863
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 946
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,279
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 25,863
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,121
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,121
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,742
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015
 • PIN :31392504 TIN: 2020347230 Numer VAT: SK2020347230
 • Zarejestrowana siedziba: TEMPERANCE SLOVENSKO, Seberíniho 14, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Jozef Novotný Studenohorská 49 Bratislava 13.04.1999
  Monika Novotná Staré Grunty 3590/328 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 10.03.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Monika Novotná 6 640 € (100%) Bratislava-Karlova Ves 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Monika Novotná Staré Grunty 3590/328 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 10.03.2010
   27.08.2015Noví spoločníci:
   Monika Novotná Staré Grunty 3590/328 Bratislava-Karlova Ves 841 04
   01.05.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.2001Nové sidlo:
   Seberíniho 14 Bratislava 821 03
   13.04.1999Nové predmety činnosti:
   výroba kozmetických a drogistických (mydlá, saponáty, čistiace a leštiace prostriedky) výrobkov
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti kozmetiky
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Novotný Studenohorská 49 Bratislava
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu