Utwórz fakturę

EKOS PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOS PLUS
PIN 31392547
TIN 2020305397
Numer VAT SK2020305397
Data utworzenia 30 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOS PLUS
Župné námestie 7
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 391 230 €
Zysk -18 460 €
Dane kontaktowe
E-mail ekosplus@gtinet.sk
witryna internetowa http://www.ekosplus.sk
Telefon(y) +421254411085, +421254640638, +421254416382
Nr(y) faksu 0254416382
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 23,704
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 23,704
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,082
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,175
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 73,809
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,250
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,116
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 146,879
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -47,646
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) -37,170
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,345
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,460
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 194,525
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 8,506
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 176,074
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55,284
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 11,677
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,475
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 105,638
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,408
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 537
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 391,230
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 385,307
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,923
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 405,591
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,774
C. Usług (účtová grupa 51) 191,469
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 170,458
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 805
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 15,209
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 2,416
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,460
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -14,361
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 174,064
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 50
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 49
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,189
M. Koszty oprocentowania (562) 1,794
N. Walutowe straty (563) 13
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,382
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,139
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -17,500
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -18,460
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015