Utwórz fakturę

Adif - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Adif
PIN 31392563
TIN 2020305474
Numer VAT SK2020305474
Data utworzenia 07 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Adif
Klariská 12
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 252 380 €
Zysk 21 151 €
Kapitał 633 414 €
Kapitał własny 123 396 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254416517, 0905606522, 0315527344
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 673,934
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 329,432
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,300
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,300
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 325,132
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 44,938
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 278,189
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,005
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 342,497
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 182,052
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 221
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,864
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 179,967
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 111,869
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 108,538
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,538
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,331
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 16,413
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 16,413
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,163
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,384
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,779
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,005
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,005
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 673,934
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 144,547
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 116,092
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 116,092
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,151
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,387
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,567
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,567
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 525,309
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42,107
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,107
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 477,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,001
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,137
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,481
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 583
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 511
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 511
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 244,649
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 252,380
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 244,644
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,736
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 233,009
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,411
D. Usług (účtová grupa 51) 125,749
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,380
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 29,202
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,279
4. Koszty społeczne (527, 528) 899
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,193
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,382
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,382
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,835
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,059
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,371
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 94,484
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,083
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 4,078
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 808
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 808
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,275
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,646
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,495
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,495
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,151
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392563 TIN: 2020305474 Numer VAT: SK2020305474
 • Zarejestrowana siedziba: Adif, Klariská 12, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01 01.01.2010
  Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava 13.11.2002
  Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady 28.10.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Csaba Ambrus 2 258 € (34%) Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
  Ing. arch. Ladislav Németh 2 191 € (33%) Račianska 2 Bratislava
  Ing. Ladislav Almási 2 191 € (33%) 445 Ohrady
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2010Nové sidlo:
   Klariská 12 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
   31.12.2009Zrušené sidlo:
   Ventúrska 22 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   13.11.2002Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórií architekt pre pozemné stavby a pre interiér v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 138/1992 Z.z. v znení nasledovných noviel
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady Vznik funkcie: 28.10.2002
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   12.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   13.11.2001Nové sidlo:
   Ventúrska 22 Bratislava 811 01
   12.11.2001Zrušené sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava
   04.11.1999Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   03.11.1999Zrušené sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie práce
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   prípravné práce na stavbu - demolácia zemné práce
   leasing spojený s financovaním
   čistenie budov a upratovacie práce
   automatizované spracovanie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. arch. Peter Zeman nám. arm. gen. L. Svobodu 56 Bratislava
   07.04.1995Nové obchodné meno:
   Adif s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)
   navrhovanie budov, štúdii v oblasti interiérov a stavebníctva, architektonické a urbanistické štúdie, realizácia interiérov
   architektonický dizajn
   geodetické a kartografické práce
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   predaj a nákup nehnuteľností
   kresličské, grafické, aranžérske práce a práce v oblasti reklamy
   sprostredkovateľská činnosť
   školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. arch. Peter Zeman nám. arm. gen. L. Svobodu 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava