Utwórz fakturę

ANTAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANTAR
PIN 31392580
TIN 2020305331
Numer VAT SK2020305331
Data utworzenia 10 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANTAR
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 139 145 €
Zysk 2 295 €
Kapitał 44 014 €
Kapitał własny -13 039 €
Dane kontaktowe
E-mail domabyt@antar.sk
Nr(y) faksu 0220920713
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,253
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,752
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,752
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,231
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,521
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,134
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,007
3. Produkty (123) - /194/ 9,007
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,632
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,249
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,249
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 383
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,495
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,892
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,603
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,367
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,367
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,253
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,744
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,708
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,708
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,295
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,953
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,263
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,263
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,690
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,087
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,087
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,943
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 274
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 426
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 44
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 44
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 140,065
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 139,145
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 135,263
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -920
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,802
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,816
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,160
D. Usług (účtová grupa 51) 88,248
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,159
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,042
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,414
4. Koszty społeczne (527, 528) 703
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,029
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 874
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 874
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,346
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,329
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,935
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,074
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 411
2. Pozostałe koszty (562A) 411
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 663
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,074
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,255
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,295
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392580 TIN: 2020305331 Numer VAT: SK2020305331
 • Zarejestrowana siedziba: ANTAR, Lamačská cesta 8, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Miroslava Kleskeňová Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01 02.04.1998
  Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01 10.04.1995
  Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01 10.04.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Miroslava Kleskeňová 2 324 € (33.3%) Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01
  Ing. Ľubica Dubovanská 2 324 € (33.3%) Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
  Ing. Pavel Kleskeň 2 324 € (33.3%) Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.10.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Kleskeňová Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslava Kleskeňová Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.04.1998
   16.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.04.1998
   11.12.2002Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom a správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 10.04.1995
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01 Vznik funkcie: 10.04.1995
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.04.1998
   10.12.2002Zrušené sidlo:
   budova VUIS, Lamačská cesta 8 Bratislava 800 00
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   20.12.2001Noví spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   19.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   30.05.2000Noví spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   29.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   10.04.1995Nové obchodné meno:
   ANTAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   budova VUIS, Lamačská cesta 8 Bratislava 800 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01