Utwórz fakturę

MAŤKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Nazwa firmy MAŤKO
PIN 31392679
TIN 2020347164
Numer VAT SK2020347164
Data utworzenia 06 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAŤKO
Seberíniho 9
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 491 195 €
Zysk -10 104 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.matkosro.sk
Telefon(y) +421220606245
Telefon(y) kom. +421905204969
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 158,079
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 99,838
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 25
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,392
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,909
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,909
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 483
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,421
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,710
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 66,711
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 58,241
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 241
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 58,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 158,079
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,309
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 875
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 875
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -38,720
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 41,354
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -80,074
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,104
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,388
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 31
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 198,881
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 171,318
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171,318
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 67,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 305
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 171
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,587
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -42,500
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 476
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 476
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 433,196
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 491,195
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 769
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 490,426
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 499,083
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 30
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 109,673
D. Usług (účtová grupa 51) 322,402
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,984
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,596
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,321
4. Koszty społeczne (527, 528) 67
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 971
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 56,456
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 567
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,888
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 59,090
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 51
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 51
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -49
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,937
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,167
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,167
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,104
Date of updating data: 22.06.2016
Date of updating data: 22.06.2016