Utwórz fakturę

EMZET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy EMZET
Stan Zniszczono
PIN 31392741
TIN 2020330356
Numer VAT SK2020330356
Data utworzenia 13 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMZET
Staviteľská 3
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 518 €
Zysk -41 560 €
Kapitał 258 283 €
Kapitał własny -196 004 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@emzet.eu
Telefon(y) 0243643301, 0254414660
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,252
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 31,252
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,252
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 31,252
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,252
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,439
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 368,812
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,672
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,672
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -326,082
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,787
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -409,869
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,560
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,813
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,813
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 8,386
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,427
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 427
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,518
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 424
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,150
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,941
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,764
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,292
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,372
D. Usług (účtová grupa 51) 19,794
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,904
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,476
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,022
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,406
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 150
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,784
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,784
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,103
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -816
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,181
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -41,246
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -26,031
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 317
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 103
2. Pozostałe koszty (562A) 103
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -314
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -41,560
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -41,560
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016
 • PIN :31392741 TIN: 2020330356 Numer VAT: SK2020330356
 • Zarejestrowana siedziba: EMZET, Staviteľská 3, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 kwiecień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.03.2016Zrušené obchodné meno:
   EMZET spol. s r.o. "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   30.01.2015Nové obchodné meno:
   EMZET spol. s r.o. "v likvidácii"
   08.12.2010Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   13.04.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným