Utwórz fakturę

SIFOX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SIFOX
PIN 31392768
TIN 2020321633
Numer VAT SK2020321633
Data utworzenia 13 kwiecień 1995
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SIFOX
Stará Vajnorská 8
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 799 €
Kapitał 128 426 €
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 62,240
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 43,275
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 18,965
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 63,884
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 49,014
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,688
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,182
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 126,124
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 126,124
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 72,300
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,655
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 293
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,352
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 69
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 53,755
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 14,799
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 14,799
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 29,613
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,575
C. Usług (účtová grupa 51) 3,600
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,079
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,459
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,700
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,200
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -14,814
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,624
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2,590
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,590
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 95
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 95
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 2,495
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -12,319
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) -12,319
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017