Utwórz fakturę

ARNAD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.10.2015
Basic information
Nazwa firmy ARNAD
PIN 31392831
TIN 2020354490
Numer VAT SK2020354490
Data utworzenia 29 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARNAD
Dvojkrížna 47
21382
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 264 024 €
Zysk 10 390 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0908771499
Telefon(y) kom. 0908771499
Date of updating data: 15.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 947,411
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 947,411
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,437
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 205,672
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 109,791
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 201
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,757
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,153,083
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 73,754
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 10,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 995
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 52,369
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,390
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,079,329
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 567,045
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,714
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,371
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 551,960
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 210,219
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 302,065
Date of updating data: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 264,024
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 261,869
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 816
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,339
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 246,141
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,069
C. Usług (účtová grupa 51) 39,196
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 29,887
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,999
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 95,783
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 4,431
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 776
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 17,883
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 155,420
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3,474
X. Interesu dochód (662) 3,474
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 7,145
M. Koszty oprocentowania (562) 4,325
N. Walutowe straty (563) 2
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,818
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,671
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 14,212
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,822
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 10,390
Date of updating data: 15.10.2015
Date of updating data: 15.10.2015