Utwórz fakturę

INFOPRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INFOPRO
PIN 31392849
TIN 2020321589
Numer VAT SK2020321589
Data utworzenia 13 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INFOPRO
Šancova 42
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 216 704 €
Zysk 7 936 €
Kapitał 227 823 €
Kapitał własny 34 760 €
Dane kontaktowe
E-mail infopro@infopro.sk
Telefon(y) 0252493296
Nr(y) faksu 0252493296
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 95,853
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 95,853
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 691
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 143,056
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,492
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,786
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120,400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 238,909
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,695
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 876
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 27,243
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,936
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 196,214
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 928
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 19,273
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 167,425
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 130,625
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,212
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 26,295
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,293
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,156
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,432
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 216,704
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 216,405
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 299
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 205,147
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,527
C. Usług (účtová grupa 51) 102,019
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 82,297
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 850
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,290
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,164
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,557
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 104,859
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,192
X. Interesu dochód (662) 1,192
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,801
M. Koszty oprocentowania (562) 1,920
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 881
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,609
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,948
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,012
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,936
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392849 TIN: 2020321589 Numer VAT: SK2020321589
 • Zarejestrowana siedziba: INFOPRO, Šancova 42, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava 23.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Otmar Olšina 3 884 € (58.5%) Prokofievova 14 Bratislava
  RNDr. Ľudovít Kalina 1 693 € (25.5%) Rovniankova 20 Bratislava 851 02
  Ing. Michal Zajíc 1 063 € (16%) Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2009Noví spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniankova 20 Bratislava 851 02
   Ing. Michal Zajíc Špieszova 1 Bratislava 841 04
   21.12.2009Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   23.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava
   03.09.1997Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   02.09.1997Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   13.04.1995Nové obchodné meno:
   INFOPRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie dát
   podnikateľské poradenstvo
   poradenská činnosť v oblasti informatiky a výpočtovej techniky
   vydavatelská činnosť
   administratívne práce
   organizovanie vzdelávania, kurzov a seminárov
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava