Utwórz fakturę

PRO BIOS neštátna poliklinika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRO BIOS neštátna poliklinika
PIN 31392946
TIN 2020354512
Data utworzenia 18 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRO BIOS neštátna poliklinika
Ružová dolina 21
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 565 372 €
Zysk -70 177 €
Dane kontaktowe
E-mail info@probios.sk
Telefon(y) 0255566134, 0255564568, 0255567431
Nr(y) faksu 0255564568
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 379,035
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 331,801
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 331,801
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 117,143
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 90,155
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,158
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,703
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 66,642
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 43,908
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,438
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,438
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 59,896
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,283
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,283
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 500
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20,113
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -17,426
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,624
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -19,050
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,326
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,318
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 2,008
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 379,035
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,963
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,861
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,861
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 31,279
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 182,255
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -150,976
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70,177
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,293
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,394
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,394
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 70,486
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 150,849
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,106
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,106
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,779
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,738
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 31,472
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,789
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,965
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,188
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 15,188
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,376
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 33,779
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 1,302
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 32,477
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 558,398
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 565,372
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,421
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 20
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 552,958
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,973
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,194
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,236
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 39,247
D. Usług (účtová grupa 51) 152,015
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 372,096
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 272,809
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 90,504
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,783
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,025
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,484
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,484
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,747
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,344
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -50,822
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 363,901
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 241
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 155
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 155
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 86
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,611
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,361
2. Pozostałe koszty (562A) 9,361
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,250
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,370
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -62,192
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,985
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,985
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -70,177
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4442604.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392946 TIN: 2020354512
 • Zarejestrowana siedziba: PRO BIOS neštátna poliklinika, Ružová dolina 21, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25 30.11.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Vlasta Provazníková 99 000 € (99%) Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
  Ivan Provazník 1 000 € (1%) Chorvátsky Grob 900 25
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurochirurgia
   26.01.2012Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   04.09.2010Noví spoločníci:
   Ivan Provazník Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   21.02.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   20.02.2009Zrušeny predmety činnosti:
   pracovná zdravotná služba
   ambulantná starostlivosť : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   11.03.2008Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby,
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   08.01.2008Nové predmety činnosti:
   zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch : rádiológia, klinická imunológia a alergológia, patológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   ambulantná starostlivosť : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   07.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   ambulantná starostlivosť:
   primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: pediatria /praktický lekár pre deti a dorast/, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo /praktický lekár pre dospelých/
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika, patológia
   17.05.2007Nové predmety činnosti:
   pracovná zdravotná služba
   16.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   15.07.2003Nové predmety činnosti:
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika, patológia
   14.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika
   11.06.2001Nové obchodné meno:
   PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 21 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   ambulantná starostlivosť:
   primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: pediatria /praktický lekár pre deti a dorast/, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo /praktický lekár pre dospelých/
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika
   Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   10.06.2001Zrušené obchodné meno:
   PRO BIOS Preventívno-liečebné a kozmetické centrum spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetické služby
   zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, interné lekárstvo, ortopédia, gynekológia, akupunktúra, dermatovenerológia
   zdravotná starostlivosť v odbore: neurológia, detská chirurgia, praktický lekár pre deti a dorast, endokrinológia, anesteziológia a resuscitácia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, urológia a klinická psychológia
   lekárska imunológia
   kardiológia
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava 851 02
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   lekárska imunológia
   kardiológia
   Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   PRO BIOS Preventívno-liečebné a kozmetické centrum spol. s r.o.
   24.10.1996Zrušené obchodné meno:
   BIOS P & P spol. s r.o.
   15.10.1996Nové obchodné meno:
   BIOS P & P spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, interné lekárstvo, ortopédia, gynekológia, akupunktúra, dermatovenerológia
   zdravotná starostlivosť v odbore: neurológia, detská chirurgia, praktický lekár pre deti a dorast, endokrinológia, anesteziológia a resuscitácia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, urológia a klinická psychológia
   14.10.1996Zrušené obchodné meno:
   BIOS P & P biostimulačné kozmetickoliečebné centrum Bratislava s.r.o.
   25.10.1995Nové sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.10.1995Zrušené sidlo:
   Rovniankova 22 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   18.04.1995Nové obchodné meno:
   BIOS P & P biostimulačné kozmetickoliečebné centrum Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 22 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava