Utwórz fakturę

KONÍK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.08.2016
Basic information
Nazwa firmy KONÍK
PIN 31392954
TIN 2020305353
Numer VAT SK2020305353
Data utworzenia 10 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KONÍK
Mlynské Nivy 8
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 054 €
Zysk 1 550 €
Kapitał 58 621 €
Kapitał własny -134 159 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252634528, +421252634527, +421220707063
Date of updating data: 11.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 50,766
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,045
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 47,045
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,948
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 33,387
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,710
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,175
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,158
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,837
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 321
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 546
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 546
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 50,766
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -131,243
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 -1
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -140,096
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,783
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -149,879
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,550
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,009
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 182,009
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 246
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 180,184
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,579
Date of updating data: 11.08.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,054
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,054
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,986
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,100
D. Usług (účtová grupa 51) 7,537
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 495
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,573
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,573
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 281
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,068
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,417
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,622
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,622
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,622
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,446
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,896
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,896
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,550
Date of updating data: 11.08.2016