Utwórz fakturę

EDWIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.08.2015
Basic information
Nazwa firmy EDWIN
PIN 31393331
TIN 2020305441
Numer VAT SK2020305441
Data utworzenia 19 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EDWIN
Ružová dolina 606/10
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 939 399 €
Zysk 465 511 €
Kapitał 697 064 €
Kapitał własny 610 727 €
Dane kontaktowe
E-mail edwin@edwin.sk
witryna internetowa http://www.edwin.sk
Telefon(y) +421255565307
Telefon(y) kom. +421903947877
Nr(y) faksu 0255565268
Date of updating data: 12.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 548,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,996
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,845
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,845
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,151
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,151
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 506,480
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 405,931
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 365,252
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,252
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,679
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 100,549
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37,968
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 62,581
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,932
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20,932
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 548,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 475,339
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,828
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,828
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 465,511
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,069
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,986
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,986
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,249
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 3,249
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,834
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 35,518
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,518
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,547
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,707
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,062
Date of updating data: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 939,696
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 939,399
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 939,381
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 339,160
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,599
D. Usług (účtová grupa 51) 126,794
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 145,578
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 99,763
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 38,993
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,822
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 647
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,576
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,576
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,966
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 600,239
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 789,988
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 297
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 290
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,861
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 50
2. Pozostałe koszty (562A) 50
O. Walutowe straty (563) 2,573
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 238
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,564
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 597,675
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 132,164
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 132,164
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 465,511
Date of updating data: 12.08.2015
Date of updating data: 12.08.2015
 • PIN :31393331 TIN: 2020305441 Numer VAT: SK2020305441
 • Zarejestrowana siedziba: EDWIN, Ružová dolina 606/10, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 14.04.1997
  Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava 22.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Rudolf Kubinec 2 400 € (30%) M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
  Ing. Stanislav Sersen 2 400 € (30%) Jozefa Hagaru 1 Bratislava
  Ing. Vladimír Píš 1 600 € (20%) Vavilovova 8 Bratislava
  Ing. Ivan Mayer 1 600 € (20%) Bratislava 37 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Keresteš Osuského 40 Bratislava
   10.07.2003Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v platnom znení v kategóriách: a) statika stavieb, b) inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia - líniové vedenie a rozvody.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mayer Na Revíne 15 Bratislava 37 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava Vznik funkcie: 14.04.1997
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava Vznik funkcie: 22.06.1998
   09.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zák. č. 158/1992 Zb. v platnom znení v kategóriách: a/ statika stavieb, b/ inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia - líniové vedenie a rozvody
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Mayer Na Revíne 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava
   05.11.2001Nové sidlo:
   Martina Čulena 5 Bratislava 1 811 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zák. č. 158/1992 Zb. v platnom znení v kategóriách: a/ statika stavieb, b/ inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia - líniové vedenie a rozvody
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Píš Vavilovova 8 Bratislava
   Ing. Ivan Mayer Na Revíne 15 Bratislava
   Ing. Juraj Keresteš Osuského 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava
   04.11.2001Zrušené sidlo:
   Heydukova 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete /distribúcia elektrickej energie/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   26.01.1999Nové sidlo:
   Heydukova 6 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.09.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete /distribúcia elektrickej energie/
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   22.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Haring Nám. Hrdinov ČA 2 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Turanský Mickiewiczova 5 Bratislava
   19.04.1995Nové obchodné meno:
   EDWIN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Haring Nám. Hrdinov ČA 2 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ferdinand Turanský Mickiewiczova 5 Bratislava