Utwórz fakturę

Strojárne potravinárskeho priemyslu - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.11.2015
Basic information
Nazwa firmy Strojárne potravinárskeho priemyslu
PIN 31393446
TIN 2020334646
Numer VAT SK2020334646
Data utworzenia 01 maj 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Strojárne potravinárskeho priemyslu
Stará Vajnorská 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 848 €
Zysk -217 171 €
Kapitał 5 314 168 €
Kapitał własny 4 326 512 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244252810, +421244253054, +421244257323, +421244257747, +421244259682, +421249102802, +421249102806, +421249102811, +421244253002, +421244257142, +421244253011
Date of updating data: 24.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,151,515
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,200,873
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,337
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 4,947,986
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 329,858
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 248,221
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 895
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,321
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,481,373
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,088,771
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 165,950
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 165,950
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,089,815
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 3,051,319
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 998,858
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -217,171
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,392,602
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 118,752
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,059,504
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500,026
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,474
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 557,004
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 33,991
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 180,355
Date of updating data: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 27,848
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 56,825
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -31,439
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 381
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,081
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 155,734
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,295
C. Usług (účtová grupa 51) 13,615
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 56,869
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,226
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 32,636
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 8,590
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,503
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -127,886
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5,524
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,365
M. Koszty oprocentowania (562) 4,451
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 914
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,361
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -133,247
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 83,924
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -217,171
Date of updating data: 24.11.2015
Date of updating data: 24.11.2015