Utwórz fakturę

MS & Partner - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MS & Partner
PIN 31393454
TIN 2020321710
Data utworzenia 25 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MS & Partner
Tomášiková 35
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 123 €
Zysk 1 775 €
Kapitał 193 515 €
Kapitał własny 7 418 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 195,785
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 172,606
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 172,606
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 172,606
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,179
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 13,289
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 13,289
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,289
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,890
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,890
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 195,785
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,192
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 114
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 114
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,775
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,593
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 186,593
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 209
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 209
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 185,884
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,143
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,123
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,119
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,819
D. Usług (účtová grupa 51) 8,429
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 112
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,278
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,278
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,304
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,690
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 50
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 49
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -30
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,274
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 499
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 499
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,775
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31393454 TIN: 2020321710
 • Zarejestrowana siedziba: MS & Partner, Tomášiková 35, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01 02.09.1997
  Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04 02.09.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Stanislav Melíšek 996 € (15%) Haburská 11 Bratislava 821 01
  Ing. Jaroslav Kohn 5 643 € (85%) Lykovcová 1 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.09.1997
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.1997
   28.06.2008Nové sidlo:
   Tomášiková 35 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.1997
   27.06.2008Zrušené sidlo:
   Haburská 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   02.09.1997Nové obchodné meno:
   MS & Partner, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   právne služby všetkého druhu, okrem vecí trestno právnych
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   01.09.1997Zrušené obchodné meno:
   MS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   MS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-správa budov
   prenájom hnuteľných vecí
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01