Utwórz fakturę

TECHNO SERVIS BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TECHNO SERVIS BRATISLAVA
PIN 31393489
TIN 2020354468
Numer VAT SK2020354468
Data utworzenia 27 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TECHNO SERVIS BRATISLAVA
Mlynarovičova 17
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 134 425 €
Zysk 7 777 €
Kapitał 54 562 €
Kapitał własny -11 731 €
Dane kontaktowe
E-mail technoservis@nextra.sk
Telefon(y) 0264463643, 0907778406
Telefon(y) kom. +421907778406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 65,167
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,196
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,196
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,196
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 59,971
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,133
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 31,133
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,393
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,393
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,393
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 3,694
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 3,694
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 751
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 543
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 208
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 65,167
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,954
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,673
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,673
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 678
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 678
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,082
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,426
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,508
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,777
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,121
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 396
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 396
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 59,032
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,293
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,293
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,795
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,690
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,156
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,098
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 436
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 436
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,257
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 134,425
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 134,425
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 96,895
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 37,530
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,372
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 55,779
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,173
D. Usług (účtová grupa 51) 51,592
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,186
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,418
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,768
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 520
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 520
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,110
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,053
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,881
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) -1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,315
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,437
2. Pozostałe koszty (562A) 1,437
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,878
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,316
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,737
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,777
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31393489 TIN: 2020354468 Numer VAT: SK2020354468
 • Zarejestrowana siedziba: TECHNO SERVIS BRATISLAVA, Mlynarovičova 17, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava 26.08.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Severín Hronec 6 673 € (100%) Mlynarovičova 17 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   11.01.2000Noví spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   10.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Nám. SNP 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   10.05.1995Nové obchodné meno:
   TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r.o.
   09.05.1995Zrušené obchodné meno:
   TECHNO Servis spol. s r.o.
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   TECHNO Servis spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynarovičova 17 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Nám. SNP 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava