Utwórz fakturę

ITALPLAST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ITALPLAST
PIN 31393527
TIN 2020347219
Numer VAT SK2020347219
Data utworzenia 02 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ITALPLAST
Šúrska 5
90001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 172 510 €
Zysk 2 890 €
Kapitał 161 467 €
Kapitał własny 138 904 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336474705, 0336475637
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 158,959
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 79,164
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 79,164
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 43,551
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,688
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,925
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 78,790
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,935
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,434
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,434
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,501
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,855
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 350
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 46,505
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,005
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,005
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 158,959
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,952
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,609
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,609
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 122,813
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 122,813
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,890
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,007
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 31
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,030
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,290
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,290
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,342
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,170
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,296
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 932
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,946
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 171,849
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 172,510
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 171,849
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 661
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,941
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,028
D. Usług (účtová grupa 51) 95,343
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,000
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 36,340
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,660
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,653
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,152
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,152
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,765
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,569
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,478
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,661
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,237
2. Pozostałe koszty (562A) 1,237
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 424
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,656
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,913
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,023
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,023
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,890
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31393527 TIN: 2020347219 Numer VAT: SK2020347219
 • Zarejestrowana siedziba: ITALPLAST, Šúrska 5, 90001, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01 09.02.1999
  Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01 09.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zita Asenbaum 2 191 € (33%) Cpinova 4 Modra 900 01
  Bruno Mrak 2 258 € (34%) San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
  METALFIL, s.r.o. 2 191 € (33%) Modra 900 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 090 01
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Na Stráni 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Číž ul.Mudrocha 1955/29 Senica 905 01
   17.09.1999Noví spoločníci:
   METALFIL, s.r.o. IČO: 35 738 251 Šúrska 5 Modra 900 01
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   16.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Druplast, výr.družstvo Kuklov 908 78
   Zita Bujnová Sklodowskej 39 Bratislava
   09.02.1999Nové sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
   08.02.1999Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zita Bujnová Sklodowskej 39 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Na Stráni 14 Bratislava
   02.05.1995Nové obchodné meno:
   ITALPLAST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 33
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba kovových armatúr
   výroba foriem pre lisovanie výrobkov z plastov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   prenájom technických výrobkov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Druplast, výr.družstvo Kuklov 908 78
   Zita Bujnová Sklodowskej 39 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Na Stráni 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Bujnová Sklodowskej 39 Bratislava
   Ján Číž ul.Mudrocha 1955/29 Senica 905 01
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Na Stráni 14 Bratislava