Utwórz fakturę

JaGa Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JaGa Bratislava
PIN 31393578
TIN 2020321721
Numer VAT SK2020321721
Data utworzenia 24 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JaGa Bratislava
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 424 643 €
Zysk 56 410 €
Kapitał 626 245 €
Kapitał własny 262 313 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421250221476
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 672,821
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,042
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,042
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,042
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 671,779
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 107,368
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 107,368
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 521,947
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 521,078
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 521,078
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 869
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,464
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 181
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 42,283
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 672,821
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 318,724
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 973
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 973
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 254,702
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 254,702
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,410
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 344,492
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,217
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,217
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,102
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 3,102
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 337,173
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 102,020
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,020
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 190,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,125
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,066
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,962
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,605
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 9,605
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,433,692
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,424,643
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,339,474
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 84,255
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 914
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,348,564
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,180,548
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,686
D. Usług (účtová grupa 51) 78,870
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 72,247
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 52,236
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,111
4. Koszty społeczne (527, 528) 900
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 582
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,672
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,672
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,959
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,079
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 157,625
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,048
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9,026
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,524
O. Walutowe straty (563) 12,145
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 379
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,476
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 72,603
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,193
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,193
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 56,410
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31393578 TIN: 2020321721 Numer VAT: SK2020321721
 • Zarejestrowana siedziba: JaGa Bratislava, Ružová dolina 6, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Martin Zavázal Tařicová 747/1 Praha 181 00 Česká republika 18.07.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JaGa, spol. s r.o., 6 639 € (100%) Praha Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.08.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Zavázal Tařicová 747/1 Praha 181 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.07.2008
   11.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 3 Bratislava 811 03
   06.08.2002Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   05.08.2002Zrušené sidlo:
   Dulovo nám 11 Bratislava 821 09
   05.10.1998Noví spoločníci:
   JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 3 Bratislava 811 03
   04.10.1998Zrušeny spoločníci:
   JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : : Dulovo nám. 11 Bratislava
   24.04.1995Nové obchodné meno:
   JaGa Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dulovo nám 11 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : : Dulovo nám. 11 Bratislava